Time Killers

Escribir un comentario
Conviértete en señor
Alternativas: English: Time Killers: Kazue Kato Short Story Collection
Synonyms: Miyama Uguisu Yashika Jiken, The Miyama-Uguisu Mansion Incident, Time Killers: Kazue Kato Short Story Collection, Hoshi Ota, Astronerd
Japanese: TIME KILLERS 加藤和恵短編集
Autor: Katou, Kazue
Escribe: Manga
Volúmenes: 1
Capítulos: 11
Estado: Finished
Publicar: 2021-08-06 to 2021-09-06
Publicación por entregas: Jump SQ.

Leyendo

Quiero leer

Leer

Eliminar

Leyendo

Quiero leer

Leer

Eliminar

5.0
(3 Votos)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0 Leyendo
0 Quiero leer
0 Leer
Alternativas: English: Time Killers: Kazue Kato Short Story Collection
Synonyms: Miyama Uguisu Yashika Jiken, The Miyama-Uguisu Mansion Incident, Time Killers: Kazue Kato Short Story Collection, Hoshi Ota, Astronerd
Japanese: TIME KILLERS 加藤和恵短編集
Autor: Katou, Kazue
Escribe: Manga
Volúmenes: 1
Capítulos: 11
Estado: Finished
Publicar: 2021-08-06 to 2021-09-06
Publicación por entregas: Jump SQ.
Puntaje
5.0
3 Votos
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0 Leyendo
0 Quiero leer
0 Leer
Resumen
A collection of one shots by Kato Kazue, including the original pilot for Ao no Exorcist.

1. Boku to Usagi
2. Akanasu
3. Akai Daichi ni Umareta Senshi no Hanashi
4. USA Boy!!!
5. Hime Goro mo Torisetsu Manga
6. Jinsei Kaidou Hagure Hoshi
7. Nirai
8. Nushi to Bou
9. Otome no Inori
10. HoshiOta (Astronerd)
11. Miyama Uguisutei Jiken (Ao no Exorcist pilot)